Runy

Lovci stínů zbavují svět démonů, v čemž jim pomáhají magické runy, které si vepisují do kůže pomocí zvláštního nože - takzvané stély. Tyto magické značky zapsal do posvátné Šedé knihy sám anděl a snést na kůži je dokáže pouze ten, komu v žilách koluje krev andělů, tak jako Lovcům stínů.

Runy jim dodávají sílu, obratnost, rychlost ale také s nimi léčí svá zranění a činí je neviditelnými pro obyčejné lidi. Některé z run jsou velmi mocné a může je číst a zároveň snést na kůži jen velmi zkušený Lovec. Některé z nich jsou trvalé, většina pouze dočasná a poté co byly použity vyblednou, zanechávajíc za sebou tenoučké bílé jizvy.

Je-li runa zrcadlově převrácena (pokud není symetrická), může se tím úplně změnit její význam. Velikost runy na její účinky však vliv nemá.

Všichni Lovci mají už od dětství na hřbetu pravé ruky (pokud jsou leváci, tak na levé) permanentní runu, která jim zaručuje speciální dovednosti se zbraněmi. První runy většina Lovců získá ve dvanácti letech.

Runy jsou velmi mocné a na kůži je snese jen trénovaný Lovec stínů, obyčejné lidi kterým v žilách nekoluje andělská krev, mohou runy zabít. Když je člověk přece jen vystaven působní mnoha run, stane se z něj Zavržený, lítý zabiják bez vlastní vůle, který je věrný svému "stvořiteli", plní jeho rozkazy a stává se z něj doslova bezduchý otrok.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86, enki22  Domov Lovců Stínů