Překlady Jmen

anglicky - česky

Jména

Magnus Bane – Krasomil Pohroma
Valentine – Valentýn
Maryse – Marysa
Isabelle – Isabela
Alec - Alek
Madam Dorothea – Madam Dorotea
Brother Jeremiah – Bratr Jeremiáš
Ragnor Fell - Hadrián Močál
Church – Kostelník

Stvoření, skupiny lidí, druhy, národy

Mundane - Civil
Downworlder – Poďsvěťan
Forsaken - Zavržení
Ravener – Zkázonoš
Clave - Spolek
Nephilim – Nefilim
Silent Brothers – Mlčenliví Bratři
Circle - Kruh
Greater Deamon – Vyšší démon
Warlock – čaroděj, vyšší čaroděj
Kelpies - Kelpové
Selkies - Selkie
Nixie - Rusalky

Města, místa

Renwick´s Ruin – Zřícenina u Renwicka

Předměty, kouzla, dokumenty

Stele - Stéla
Seraph blade – Andělská ostří
Sensor - Senzor
Five-Dimensional Door – Dveře pěti dimenzí
Mortal Instruments – Nástroje smrti
Mortal Cup – Pohár smrti
Marks – Runy
Accords - Dohody
Covenant – Smlouva

 

Zdroj: https://mortalinstruments.wz.cz/s/prekladyfaq.html

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86, enki22  Domov Lovců Stínů